Fra vår siste tur til Bohol. Dette er fra turen til Buena Vista med østerproduksjon og tradisjonelt håndverk